en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002–2011

Małgorzata Guzowska
Uniwersytet Szczeciński

Tomasz Strąk
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.63

Abstrakt

Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy polityki zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji
publicznej w latach 2002–2011 w kontekście efektywnego zarządzania administracją publiczną w dobie
kryzysu finansowego oraz konkurencyjności zatrudnienia w administracji rządowej. W pracy zweryfikowano
skuteczność realizacji przez poszczególne rządy postulatu taniego państwa. Przyjęto przy tym założenie, że
w analizowanym okresie skuteczność działania administracji rządowej nie uległa istotnym zmianom.
Metodologia: W zaprezentowanych badaniach posłużono się wnioskowaniem dedukcyjno-indukcyjnym, wykorzystując
następujące techniki badawcze: analiza aktów prawnych, rządowych dokumentów strategicznych oraz
wyników kontroli NIK, analiza statystyczna dynamiki i struktury, analiza porównawcza oraz jednowymiarowa
analiza efektywności wydatków publicznych.
Oryginalność: Zaprezentowane w artykule badania objęły następujące kwestie: identyfikację determinant zmian
w wysokości wynagrodzeń i zatrudnienia w administracji rządowej oraz analizę podstawowych instytucji prawnych
w tym zakresie, analizę głównych zmian w polityce wynagrodzeń i zatrudnienia w administracji rządowej,
analizę zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w administracji publicznej oraz ocenę zmian efektywności działania
administracji rządowej.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Guzowska, Małgorzata & Strąk, Tomasz (2013). Guzowska, M. , & Strąk, T.. (2013). Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002–2011. Central European Management Journal, 21(2), 117-138. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.63 (Original work published 2013)

MLA style

Guzowska, Małgorzata and Strąk, Tomasz. Guzowska, M. , i T. Strąk. „Analiza Polityki Publicznej W Zakresie Zatrudnienia Oraz Wynagrodzenia W Polskiej Administracji W Latach 2002–2011”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 117-138.

Chicago style

Guzowska, Małgorzata and Strąk, Tomasz. Guzowska, Małgorzata , i Tomasz Strąk. „Analiza Polityki Publicznej W Zakresie Zatrudnienia Oraz Wynagrodzenia W Polskiej Administracji W Latach 2002–2011”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 117-138. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.63.