en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego

Justyna Przychodzeń
Kozminski University

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.62

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie realizacji polityki w zakresie wspierania innowacyjności w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego. Główną hipotezą badawczą jest założenie, że skoro działalność innowacyjna stanowi jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu, to polityka rządu jest silnie ukierunkowana na wspieranie tychże działań.

Metoda: Autorka próbuje zweryfikować hipotezę, odwołując się do wyników zarówno teoretycznych, jak i empirycznych badań prowadzonych przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe.

Wnioski: Analiza literatury przedmiotu, dokumentów rządowych i raportów organizacji pozarządowych wykazała, że polityka państwa wspierająca działalność innowacyjną w Polsce jest obecnie w okresie głębokiej transformacji. Efekty tej polityki są w chwili obecnej niewystarczające.

Oryginalność: Jakkolwiek istnieje szeroka literatura krajowa i zagraniczna na temat roli, celów i efektów polityki innowacyjnej, to jednak nie ma analizy tego zagadnienia uwzględniającej wpływ obecnego kryzysu gospodarczego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Przychodzeń, Justyna (2013). Przychodzeń, J.. (2013). Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Central European Management Journal, 21(2), 106-116. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.62 (Original work published 2013)

MLA style

Przychodzeń, Justyna. Przychodzeń, J.. „Realizacja Polityki W Zakresie Wspierania Innowacyjności W Polsce W Okresie Ostatniego Kryzysu Finansowego”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 106-116.

Chicago style

Przychodzeń, Justyna. Przychodzeń, Justyna . „Realizacja Polityki W Zakresie Wspierania Innowacyjności W Polsce W Okresie Ostatniego Kryzysu Finansowego”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 106-116. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.62.