en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2013 
Tom 21 
Numer 2

Kryterium odpowiedzialności jako element jakości finansów publicznych

Sławomir Franek
Uniwersytet Szczeciński

2013 21 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.61

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zdefiniowanie czynników sprzyjających stosowaniu kategorii odpowiedzialności nie tylko w wymiarze formalnym (dyscyplina finansów publicznych), ale także zarządczym (skuteczność finansów publicznych).

Metodologia i wnioski: W artykule wskazano, że jednym z warunków zapewnienia skuteczności finansów publicznych w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym oraz naprawie ich skutków jest stosowanie reguł odpowiedzialności odnoszących się do procesu zarządzania finansami publicznymi. Konstrukcję artykułu zbudowano, opierając się na powiązaniu koncepcji jakości finansów publicznych z rozwiązaniami instytucjonalnymi wykorzystywanymi na potrzeby zarządzania finansami publicznymi.

Oryginalność: W artykule przeciwstawiono tradycyjne podejście do odpowiedzialności – utożsamiane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wymiar formalny) – podejściu nowoczesnemu, w którym odpowiedzialność jest swoistego rodzaju programem władzy publicznej, zbudowanym na zobowiązaniu do osiągnięcia celu i konieczności rozliczenia się z rezultatów (wymiar sprawnościowy). Sformułowano
także postulaty, dzięki którym kategorię odpowiedzialności można traktować jako element systemu zarządzania finansami publicznymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i ponadnarodowym

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Franek, Sławomir (2013). Franek, S. . (2013). Kryterium odpowiedzialności jako element jakości finansów publicznych. Central European Management Journal, 21(2), 95-105. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.61 (Original work published 2013)

MLA style

Franek, Sławomir. Franek, S. . „Kryterium Odpowiedzialności Jako Element Jakości Finansów Publicznych”. 2013. Central European Management Journal, t. 21, nr 2, 2013, ss. 95-105.

Chicago style

Franek, Sławomir. Franek, Sławomir . „Kryterium Odpowiedzialności Jako Element Jakości Finansów Publicznych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 21, nr 2 (2013): 95-105. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.61.