en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 1

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen

Karol, M. Klimczak
Kozminski University

Ewelina Zarzycka
University of Lodz

2012 20 (1) Central European Management Journal

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest przedstawienie studium przypadku PKN Orlen, które pozwala zmotywować studentów do nauki sprawozdawczości finansowej w jej szerokim kontekście. Studium uwzględnia perspektywę spółki, czynniki pochodzące z jej otoczenia gospodarczego oraz relacje z analitykami i inwestorami.

Metodologia: studium przypadku zostało opracowane w sposób ułatwiający jego wykorzystanie w nauczaniu. Materiały zawierają zarówno informacje opisowe wymagające przedyskutowania, jak i dane liczbowe wymagające dokonania obliczeń. Informacje na temat opisywanego przypadku zostały przedstawione w sposób modułowy, co umożliwia dostosowanie tekstu do potrzeb wykładowcy.

Wnioski: problem wyceny zapasów w PKN Orlen jest interesujący, ponieważ spółka udostępnia inwestorom wycenę zapasów według dwóch metod, średniego ważonego
kosztu oraz LIFO, mimo że standardy rachunkowości wymagają zastosowania jedynie pierwszej z nich. Dodatkowo, wycena zapasów ma szczególne znaczenie w branży rafineryjnej ze względu na wysoką zmienność cen surowców i obowiązek utrzymywania wysokich rezerw paliw.

Praktyczne implikacje

Studium przypadku może zostać wykorzystane w nauczaniu trzech celów. Po pierwsze, rozwija umiejętności analizy wielkości zapasów z uwzględnieniem zmian cen surowców oraz różnic w metodach wyceny. Po drugie, przypadek można wykorzystać jako podstawę do dyskusji nad standaryzacją w rachunkowości, posługując się przykładem zakazu stosowania LIFO. Po trzecie, stosowanie zależności między użytkownikami sprawozdań a ich twórcami.

Oryginalność: przedstawione studium przypadku opiera się w pełni na rzeczywistych informacjach dotyczących spółki, dzięki czemu przybliża studentom problemy i zależności
występujące w praktyce pomiędzy sprawozdawczością finansową a innymi czynnikami gospodarczymi.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Klimczak, Karol, M. & Zarzycka, Ewelina (2012). Klimczak, K. , M. , & Zarzycka, E. . (2012). Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen. Central European Management Journal, 20(1), 82-96. (Original work published 2012)

MLA style

Klimczak, Karol, M. and Zarzycka, Ewelina. Klimczak, K. , M. , i E. Zarzycka. „Sprawozdawczość Finansowa I Wycena Zapasów W Branży Rafineryjnej: Studium Przypadku Pkn Orlen”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 1, 2012, ss. 82-96.

Chicago style

Klimczak, Karol, M. and Zarzycka, Ewelina. Klimczak, Karol, M. , i Ewelina Zarzycka. „Sprawozdawczość Finansowa I Wycena Zapasów W Branży Rafineryjnej: Studium Przypadku Pkn Orlen”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 1 (2012): 82-96.