en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 2

Foresight jako koncepcja wspomagająca rozwój regionalny

Hubert Pachciarek
Uniwersytet Szczeciński

Aleksandra Rudawska
Uniwersytet Szczeciński

2012 20 (2) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.2

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest weryfikacja przydatności koncepcji foresight w kreowaniu
warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.

Metodologia: odnosząc się do doświadczeń japońskich i europejskich z zakresu stosowania
foresightu, autorzy dokonali oceny efektów wdrożenia programu w województwie zachodniopomorskim w wymiarze rezultatów zarówno „twardych” (w postaci raportów i wiedzy z zakresu technologii), jak i „miękkich” (dotyczących podstawowych wartości), które okazały się najważniejszymi efektami stosowania koncepcji. Ponadto dokonano zestawienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz przeanalizowano oczekiwania liderów środowiskowych zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie kształtowania warunków sprzyjających poczuciu odpowiedzialności i zaangażowania się na rzecz regionu. Materiał badawczy został zgromadzony podczas
spotkania grupy fokusowej oraz uzupełniony wynikami badania sondażowego.

Wnioski: na podstawie analizy porównawczej uzyskanych wyników dotyczących oczekiwań
liderów środowiskowych i efektów stosowania koncepcji foresight stwierdzono, że jest to pożądana forma wspierania rozwoju Pomorza Zachodniego.

Oryginalność: oryginalność artykułu polega na odniesieniu wieloletnich doświadczeń
japońskich z zakresu stosowania metody foresight i uzyskanych w ten sposób rezultatów do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu zdefiniowanych podczas dyskusji fokusowej liderów różnych środowisk zawodowych regionu Pomorza Zachodniego. W ten sposób autorzy wskazali na potencjał zastosowania foresightu nie tylko do określania kierunków
rozwoju polityki innowacyjności na poziomie regionalnym, lecz również w celu wspierania kształtowania warunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionalnego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pachciarek, Hubert & Rudawska, Aleksandra (2012). Pachciarek, H. , & Rudawska, A. . (2012). Foresight jako koncepcja wspomagająca rozwój regionalny. Central European Management Journal, 20(2), 11-25. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.2 (Original work published 2012)

MLA style

Pachciarek, Hubert and Rudawska, Aleksandra. Pachciarek, H. , i A. Rudawska. „Foresight Jako Koncepcja Wspomagająca Rozwój Regionalny”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 2, 2012, ss. 11-25.

Chicago style

Pachciarek, Hubert and Rudawska, Aleksandra. Pachciarek, Hubert , i Aleksandra Rudawska. „Foresight Jako Koncepcja Wspomagająca Rozwój Regionalny”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 2 (2012): 11-25. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.2.