en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 4

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju. Siedem zasad koniecznych do wprowadzenia „zielonej gospodarki” – wkład do przygotowań do Rio+20 (Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) w 2012 roku

Jan Jonker
Radboud University Nijmegen

Magdalena Krukowska
Forbes

2012 20 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.25

Abstrakt

W nadchodzących dziesięcioleciach tworzenie „zielonej gospodarki” wyznaczy we wszystkich krajach uprzemysłowionych granicę między dwiema epokami. To w naszej epoce „zielone” gospodarowanie staje się dominującym społecznym, politycznym oraz organizacyjnym wyzwaniem. Artykuł ten ma umożliwić spojrzenie na owo wyzwanie z punktu widzenia zmian zachodzących na świecie. Głównym zadaniem organizującego się na nowo społeczeństwa jest znalezienie sposobu, w jaki każdy będzie mógł przyczynić się do tworzenia „zielonej gospodarki”. W artykule chcemy zbadać, jak najlepiej możemy wejść w tę nową epokę. „Zielona gospodarka” jest gospodarką rozwijającą się w sposób cykliczny (czyli zakładający, że zmiany polegają na przechodzeniu od jednej fazy do drugiej, a następnie na powrocie do fazy przejściowej), co odwraca całkowicie przyjęty linearny (zakładający, że zmiany są ukierunkowane, przebiegające od fazy pierwotnej do docelowej) system gospodarki. Przebudowa gospodarki do modelu cyklicznego nie dokonuje się sama z siebie. Wręcz przeciwnie, oznacza konieczność dokonania pewnej rewolucji. Musi wpierw dojść do zmiany i przeformułowania kilku podstawowych zasad gospodarowania, stosowanych przez przedsiębiorstwa. To z kolei będzie miało wpływ na wiele połączonych ze sobą mechanizmów społecznych. W celu płynnego i szybkiego pobudzenia przejścia do „zielonej gospodarki” proponujemy zastosowanie siedmiu zasad, a następnie kilku powiązanych z nimi praktycznych mechanizmów. Wcześniej jednak pragniemy wyjaśnić niektóre kluczowe pojęcia i konieczność zastosowania takiego podejścia. Artykuł ten traktujemy jako dokument roboczy – element dyskusji – aby przyczynić się do zmian, które uważamy za niezwykle istotne.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Jonker, Jan & Krukowska, Magdalena (2012). Jonker, J. , & Krukowska, M. . (2012). Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju. Siedem zasad koniecznych do wprowadzenia „zielonej gospodarki” – wkład do przygotowań do Rio+20 (Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) w 2012 roku. Central European Management Journal, 20(4), 92-105. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.25 (Original work published 2012)

MLA style

Jonker, Jan and Krukowska, Magdalena. Jonker, J. , i M. Krukowska. „Transformacja W Kierunku Zrównoważonego Rozwoju. Siedem Zasad Koniecznych Do Wprowadzenia „Zielonej Gospodarki” – Wkład Do Przygotowań Do Rio+20 (Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju) W 2012 Roku”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 4, 2012, ss. 92-105.

Chicago style

Jonker, Jan and Krukowska, Magdalena. Jonker, Jan , i Magdalena Krukowska. „Transformacja W Kierunku Zrównoważonego Rozwoju. Siedem Zasad Koniecznych Do Wprowadzenia „Zielonej Gospodarki” – Wkład Do Przygotowań Do Rio+20 (Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju) W 2012 Roku”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 4 (2012): 92-105. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.25.