en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 4

Zaufanie jako regulator decyzji ekonomicznych (analiza literatury)

Tadeusz Zieliński
Kozminski University

2012 20 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.24

Abstrakt

Cel: Kwestia zaufania w stosunkach międzyludzkich zyskała ostatnio na znaczeniu co najmniej z dwóch powodów: większej częstości i różnorodności tych stosunków oraz wysokiej, charakterystycznej dla sytuacji kryzysowej niepewności, której nie eliminują różne zabezpieczenia prawne i zwyczajowe. Ograniczając temat do zaufania jako jednego z regulatorów decyzji ekonomicznych, skupiono się na dziedzinie stosunkowo mało znanej, a przy tym rzadko omawianej ze stanowiska psychologicznego.

Metodologia: Po wskazaniu ważniejszych badań prowadzonych za granicą i w Polsce zaprezentowano psychologiczną definicję zaufania, ukazując jego rolę w trzech dziedzinach zachowań ekonomicznych – konsumpcji dóbr i usług, stosunków między przedsiębiorstwami oraz relacji przełożony–pracownik.

Wnioski: Wskazano na rzadko omawianą odrębność w okazywaniu zaufania do osób i do instytucji z podkreśleniem specyfiki tego pierwszego zaznaczającej się w dziedzinie cech sprawnościowych i moralnych. Wskazano na zasadniczą różnicę między zaufaniem posiadanym (odczuwanym) i okazywanym z zaznaczeniem kulturowych i osobowościowych uwarunkowań tego drugiego oraz istotnej w jego powstawaniu roli potrzeb.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zieliński, Tadeusz (2012). Zieliński, T.. (2012). Zaufanie jako regulator decyzji ekonomicznych (analiza literatury). Central European Management Journal, 20(4), 73-91. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.24 (Original work published 2012)

MLA style

Zieliński, Tadeusz. Zieliński, T.. „Zaufanie Jako Regulator Decyzji Ekonomicznych (Analiza Literatury)”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 4, 2012, ss. 73-91.

Chicago style

Zieliński, Tadeusz. Zieliński, Tadeusz . „Zaufanie Jako Regulator Decyzji Ekonomicznych (Analiza Literatury)”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 4 (2012): 73-91. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.24.