en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 4

Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego

Stefan Lachiewicz
Politechnika Łódzka

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Politechnika Łódzka

2012 20 (4) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.21

Abstrakt

Cel: celem opracowania jest ocena zdolności struktur sieciowych do ograniczenia zagrożeń wynikających z kryzysu gospodarczego w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 50 przedsiębiorstwach, działających w 10 strukturach sieciowych.

Metodologia i wnioski: badania wykonano, wykorzystując metodę ankiety bezpośredniej, a respondentami byli członkowie naczelnego kierownictwa. Na podstawie badań stwierdzono, że głównymi zaletami takich struktur, ograniczającymi zagrożenia wynikające z kryzysu gospodarczego, są wzajemna pomoc partnerów, większa możliwość ekspansji rynkowej, wymiana zasobów oraz korzystniejsza pozycja w relacjach z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym. Natomiast do podstawowych mankamentów tych struktur zaliczono: niechęć do współpracy pomiędzy partnerami sieci, myślenie autonomizacyjne, nastawione jedynie na interesy własnej jednostki oraz konflikty pomiędzy centralą sieci a firmami partnerskimi.

Oryginalność: Podjęte badania wydają się ważne zwłaszcza w obliczu nadal trwającego kryzysu gospodarczego w Polsce, jak i na świecie oraz wciąż pojawiających się nowych form organizacji sieciowych, a określenie korzyści i mankamentów funkcjonowania w strukturach sieciowych w warunkach kryzysu gospodarczego stanowi ich oryginalność.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Lachiewicz, Stefan & Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (2012). Lachiewicz, S. , & Zakrzewska-Bielawska, A. . (2012). Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego. Central European Management Journal, 20(4), 34-45. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.21 (Original work published 2012)

MLA style

Lachiewicz, Stefan and Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka. Lachiewicz, S. , i A. Zakrzewska-Bielawska. „Sieć Przedsiębiorstw Jako Skuteczna Forma Organizacyjna W Warunkach Kryzysu Gospodarczego”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 4, 2012, ss. 34-45.

Chicago style

Lachiewicz, Stefan and Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka. Lachiewicz, Stefan , i Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. „Sieć Przedsiębiorstw Jako Skuteczna Forma Organizacyjna W Warunkach Kryzysu Gospodarczego”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 4 (2012): 34-45. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.21.