en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 5

Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznejna przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii

Małgorzata Runiewicz-Wardyn
Kozminski University

2012 20 (5) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.31

Abstrakt

Cel: Celem tej publikacji jest przedstawienie mechanizmu transferu wiedzy oraz
praktyk rozpowszechniania się (dyfuzji) wiedzy na przykładzie doświadczeń dwóch
wspomnianych klastrów biotechnologicznych. Dodatkowo zostanie przeanalizowana
rola rządu oraz sieci nieformalnych kontaktów pomiędzy podmiotami klastra
w rozwoju jego działalności innowacyjnej.

Metodologia: Główną techniką badawczą wykorzystaną w procesie badania klastrów
były wywiady indywidualne przeprowadzone z przedstawicielami świata
nauki, akademickiego oraz biznesu, we wrześniu i październiku 2011 r., w ramach
programu COST/STRIKE Komisji Europejskiej w Belgii.

Wnioski: Wyniki badań dowodzą, że o dynamice rozwoju branży biotechnologicznej
w dwóch analizowanych regionach zadecydowały zarówno wysokie nakłady na
B+R, jakość kapitału ludzkiego, jak i czynniki geograficzne, zwłaszcza rozwój struktur
klastrowych. Ponadto odpowiedzi ekspertów potwierdzają pogląd, iż znaczenie
czynników geograficznych powinno zmieniać się w zależności od rodzaju technologii.
Znaczenie rośnie szybko w przypadku technologii przechodzących proces radykalnych
innowacji. Polityka regionalna powinna zatem skupiać się na wspieraniu działalności innowacyjnej klastrów biotechnologicznych poprzez współfinansowanie prac B+R, podnoszenie jakości kapitału ludzkiego oraz poprawianie środowiska biznesowego (klastrowego).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Runiewicz-Wardyn, Małgorzata (2012). Runiewicz-Wardyn, M. . (2012). Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznejna przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii. Central European Management Journal, 20(5), 100-113. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.31 (Original work published 2012)

MLA style

Runiewicz-Wardyn, Małgorzata. Runiewicz-Wardyn, M. . „Tworzenie I Upowszechnianie Wiedzy W Branży Biotechnologicznejna Przykładzie Regionów Flandrii I Walonii W Belgii”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 5, 2012, ss. 100-113.

Chicago style

Runiewicz-Wardyn, Małgorzata. Runiewicz-Wardyn, Małgorzata . „Tworzenie I Upowszechnianie Wiedzy W Branży Biotechnologicznejna Przykładzie Regionów Flandrii I Walonii W Belgii”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 5 (2012): 100-113. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.31.