en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 5

Meandry konkurencyjności MŚP w Afryce Subsaharyjskiej.Wybór zagadnień

Tomasz, W. Kolasiński
University of Warsaw

2012 20 (5) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.30

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest ukazanie wybranych elementów, otoczenia dalszego (ogólnego)
biznesu w Afryce Subsaharyjskiej i przeanalizowanie ich wpływu na konkurencyjność
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Metodologia: Dla przedstawienia zagadnienia konkurencyjności wybrano wąską
grupę czynników – instytucje publiczne, infrastruktura, pozycja kobiet w biznesie,
partnerstwo strategiczne – odpowiadających zakresowi filarów konkurencyjności
Światowego Indeksu Konkurencyjności (instytucje administracji publicznej, infrastruktura,
rynek pracy, stopień zaawansowania gospodarki). Te elementy otoczenia
ogólnego biznesu mają wspólną cechę – kształtuje je państwo. Rozważania w tym artykule opierają się na studiach literaturowych zagranicznych źródeł pierwotnych, jak np. opracowania Banku Światowego i inne, oraz źródeł wtórnych zagranicznych i krajowych powstałych na podstawie źródeł pierwotnych. Oba rodzaje źródeł poddane zostały analizie semantycznej i semiotycznej.

Wnioski: Autor przestawia elementy otoczenia dalszego biznesu, kształtowane przez państwo i ich niekorzystny wpływ na konkurencyjność organizacji. Można uznać, że przedsiębiorca porusza się raczej w zawiłościach, po meandrach konkurencyjności.

Oryginalność: Temat artykułu znajduje się na pograniczu dwóch naukowych zagadnień
związanych z teorią organizacji: otoczenia biznesu i konkurencyjności oraz krytycznej teorii zarządzania. Jest studium opisowym, w którym rozważane są zagadnienia nowe w naukach o zarządzaniu w Polsce.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kolasiński, Tomasz, W. (2012). Kolasiński, T. , W.. (2012). Meandry konkurencyjności MŚP w Afryce Subsaharyjskiej.Wybór zagadnień. Central European Management Journal, 20(5), 83-99. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.30 (Original work published 2012)

MLA style

Kolasiński, Tomasz, W.. Kolasiński, T. , W.. „Meandry Konkurencyjności Mśp W Afryce Subsaharyjskiej.wybór Zagadnień”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 5, 2012, ss. 83-99.

Chicago style

Kolasiński, Tomasz, W.. Kolasiński, Tomasz, W.. „Meandry Konkurencyjności Mśp W Afryce Subsaharyjskiej.wybór Zagadnień”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 5 (2012): 83-99. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.30.