en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 5

Diagnoza sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego

2012 20 (5) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.29

Abstrakt

Cel: Pokazanie sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu
finansowo-ekonomicznego.

Metodologia: W celu zebrania pełnych i aktualnych informacji na temat poziomu
bieżących dochodów gospodarstw domowych, ich oszczędności, działań asekuracyjnych
podejmowanych w celu poprawy sytuacji materialnej, subiektywnej oceny
warunków materialnych oraz sposobów gospodarowania środkami pieniężnymi,
w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na
próbie 1896 gospodarstw domowych.

Wnioski/oryginalność: W niniejszym artykule autor próbuje spojrzeć na zagadnienie
sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowoekonomicznego. W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono strukturę oszczędności w ankietowanych gospodarstwach oraz cel ich przeznaczenia. Przeanalizowano także działania zaradcze i asekuracyjne podejmowane przez gospodarstwa domowe w celu poprawy warunków materialnych. W wyniku przeprowadzonych badań bezpośrednich udało się również dokonać oceny badanych gospodarstw w zakresie warunków materialnych i sposobów wykorzystania posiadanych środków pieniężnych.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Zalega, Tomasz (2012). Zalega, T. . (2012). Diagnoza sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Central European Management Journal, 20(5), 50-82. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.29 (Original work published 2012)

MLA style

Zalega, Tomasz. Zalega, T. . „Diagnoza Sytuacji Materialnej Polskich Gospodarstw Domowych W Okresie Kryzysu Finansowo-Ekonomicznego”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 5, 2012, ss. 50-82.

Chicago style

Zalega, Tomasz. Zalega, Tomasz . „Diagnoza Sytuacji Materialnej Polskich Gospodarstw Domowych W Okresie Kryzysu Finansowo-Ekonomicznego”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 5 (2012): 50-82. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.29.