en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 5

Motywy wyboru zawodu a motywacja do pracy

Agnieszka Prokopczuk
Proguest Consulting Sp. z o.o.

2012 20 (5) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.28

Abstrakt

Cel: Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu motywu wyboru
zawodu na poziom motywacji do pracy w zawodzie nauczycielskim.

Metodologia: Badaniem ankietowym objęto 1111 nauczycieli z 53 szkół województw
mazowieckiego i podlaskiego. Przedmiotem analizy było zadowolenie nauczycieli
z wyboru zawodu oraz poziom ich satysfakcji z pracy. Badanie przeprowadzono
w 4 grupach nauczycieli różniących się motywem wyboru własnej profesji.

Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na pozytywne zweryfikowanie
hipotezy uznającej, iż występowanie u nauczycieli zjawiska, jakim jest pragnienie
wykonywania zawodu (wewnętrzna motywacja), wpływa na skuteczność
skierowanych do nich pozapłacowych działań motywacyjnych.

Praktyczne implikacje: Wnioski płynące z badania mogą znaleźć zastosowanie
w konstruowaniu systemów motywacyjnych dotyczących tej grupy zawodowej oraz
w planowaniu i realizacji procesu rekrutacji nauczycieli do pracy.

Oryginalność: Wyniki prezentowanych badań stanowią próbę uzupełnienia luki, jaka
występuje w literaturze z zakresu zarządzania. Brakuje bowiem publikacji potwierdzających
empiryczne zweryfikowanie tego, jaki istotne jest posiadanie wewnętrznej
motywacji do pracy w szkole na skuteczność procesów motywowania nauczycieli.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Prokopczuk, Agnieszka (2012). Prokopczuk, A. . (2012). Motywy wyboru zawodu a motywacja do pracy. Central European Management Journal, 20(5), 29-49. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.28 (Original work published 2012)

MLA style

Prokopczuk, Agnieszka. Prokopczuk, A. . „Motywy Wyboru Zawodu A Motywacja Do Pracy”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 5, 2012, ss. 29-49.

Chicago style

Prokopczuk, Agnieszka. Prokopczuk, Agnieszka . „Motywy Wyboru Zawodu A Motywacja Do Pracy”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 5 (2012): 29-49. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.28.