en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 5

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych

2012 20 (5) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.27

Abstrakt

Cel: W literaturze przedmiotu i w praktyce brakuje jednolitego standardu pomiaru
portfelowego ryzyka kredytowego w odniesieniu do kredytów detalicznych. Dlatego
w niniejszym artykule autor stawia sobie za cel przybliżenie możliwości użycia tzw.
modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym instytucji
kredytowej.

Metoda: Autor przedstawia analizę teoretyczną własności modeli czynnikowych,
a następnie ilustruje ich zastosowanie na przykładzie danych o kredytach hipotecznych
i kredytach gotówkowych pochodzących z jednej z dużych instytucji kredytowych
licencjonowanych w Polsce. W artykule wykorzystane są narzędzia analizy
wrażliwości.

Wnioski: Znaczące różnice w wyliczonych kredytowych wartościach zagrożonych
wskazują na niezwykle istotną rolę założeń poszczególnych wersji modeli oraz
doboru parametrów przy wykorzystaniu tej grupy modeli. Ponadto, sugeruje to
konieczność używania dodatkowych narzędzi weryfikacji poprawności wyliczeń,
takich jak np. analiza warunków skrajnych czy też wiedza ekspercka.

Oryginalność: Wkład w literaturę przedmiotu jest dwojaki. Przede wszystkim
w artykule został przedstawiony sposób wykorzystania modeli czynnikowych dla
portfeli detalicznych ekspozycji kredytowych oraz uzyskane na podstawie danych
empirycznych wyniki kalkulacji kredytowej wartości zagrożonej. Dodatkowo zanalizowana
została wrażliwość kredytowych wartości zagrożonych na dobór modelu
oraz parametrów ryzyka.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Osiński, Piotr (2012). Osiński, P.. (2012). Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych. Central European Management Journal, 20(5), 13-28. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.27 (Original work published 2012)

MLA style

Osiński, Piotr. Osiński, P.. „Zastosowanie Modeli Czynnikowych W Zarządzaniu Portfelowym Ryzykiem Kredytowym Na Przykładzie Kredytów Hipotecznych I Gotówkowych”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 5, 2012, ss. 13-28.

Chicago style

Osiński, Piotr. Osiński, Piotr . „Zastosowanie Modeli Czynnikowych W Zarządzaniu Portfelowym Ryzykiem Kredytowym Na Przykładzie Kredytów Hipotecznych I Gotówkowych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 5 (2012): 13-28. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.27.