en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 6

Wydolność systemów ochrony zdrowia w obliczu postępu technologicznego w medycynie

Michał Wojna
Kozminski University

2012 20 (6) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.38

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest analiza różnych systemów ochrony zdrowia pod kątem
ich zdolności do ograniczania wzrostu wydatków przy jednoczesnym zachowaniu
dostępności świadczeń medycznych w obliczu postępu technologicznego w medycynie.

Metodologia: W artykule zaproponowany został teoretyczny model instytucjonalny,
który opisuje funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia z perspektywy relacji płatnik–
ubezpieczony. Przedstawiony model umożliwia skwantyfikowanie parametrów
powyższego kontraktu, co ułatwia analizę i porównania różnorodnych rozwiązań
instytucjonalnych funkcjonujących w systemach ochrony zdrowia.

Wnioski/oryginalność: Zaprezentowany model pozwala zidentyfikować te cechy
kontraktu płatnik–ubezpieczony, które w głównej mierze decydują o tempie wzrostu
wydatków i zmianach dostępności świadczeń medycznych. Wyznaczane są
one przez zespół czterech parametrów: elastyczność popytu względem dostępności,
elastyczność popytu względem wydatków oraz restrykcje nałożone na zmiany
wydatków i dostępności. Ograniczając się do stanów stabilnych w systemie, pokazano,
w jaki sposób wymienione parametry determinują relację wymienną między
faktycznym tempem zmian wydatków a tempem zmian dostępności. Trade-off ten
może stać się obiektem zainteresowania dla specjalistów projektujących politykę
gospodarczą i zdrowotną.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wojna, Michał (2012). Wojna, M. . (2012). Wydolność systemów ochrony zdrowia w obliczu postępu technologicznego w medycynie. Central European Management Journal, 20(6), 98-111. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.38 (Original work published 2012)

MLA style

Wojna, Michał. Wojna, M. . „Wydolność Systemów Ochrony Zdrowia W Obliczu Postępu Technologicznego W Medycynie”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 6, 2012, ss. 98-111.

Chicago style

Wojna, Michał. Wojna, Michał . „Wydolność Systemów Ochrony Zdrowia W Obliczu Postępu Technologicznego W Medycynie”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 6 (2012): 98-111. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.38.