en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 6

Rynek pracy i pierwotny rozkład dochodów w gospodarce naprzykładzie wybranych gospodarek europejskich

Giacomo Terenzi
La Sapienza University of Rome

2012 20 (6) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.37

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest zbadanie wpływu struktury rynku pracy na rozkład dochodów
pierwotnych w gospodarce. Do badania wybrano dwa kraje posocjalistycznej
transformacji – Polskę i Rosję; wskazano różne ścieżki zmian strukturalnych w tych
krajach, co tłumaczy różnice w bieżącym rozkładzie dochodów w tych dwóch gospodarkach.

Metodologia: W części empirycznej badania wykorzystano analizę klastrów oraz
metodę PCA (Principal Component Analysis). Za pomocą tych technik wyodrębniono
podstawowe czynniki rynku pracy, które mają decydujące znaczenie dla rozkładu
dochodu w wybranych gospodarkach.

Wnioski: Na podstawie analizy danych można stwierdzić występowanie zależności
między modelem rynku pracy a nierównościami w rozkładzie dochodów pierwotnych
w gospodarce.

Oryginalność: Innowacyjność badania, głównie ze względu na niewielką dostępność
danych, polega na wykorzystaniu analizy klastrów dla rozpoznania kluczowych
czynników mających wpływ na rozkład dochodów pierwotnych w gospodarce.
Słowa kluczowe: pierwotny rozkład dochodu, modele rynku pracy, kraje europejskiej
gospodarki w transformacji

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Terenzi, Giacomo (2012). Terenzi, G. . (2012). Rynek pracy i pierwotny rozkład dochodów w gospodarce naprzykładzie wybranych gospodarek europejskich. Central European Management Journal, 20(6), 66-97. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.37 (Original work published 2012)

MLA style

Terenzi, Giacomo. Terenzi, G. . „Rynek Pracy I Pierwotny Rozkład Dochodów W Gospodarce Naprzykładzie Wybranych Gospodarek Europejskich”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 6, 2012, ss. 66-97.

Chicago style

Terenzi, Giacomo. Terenzi, Giacomo . „Rynek Pracy I Pierwotny Rozkład Dochodów W Gospodarce Naprzykładzie Wybranych Gospodarek Europejskich”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 6 (2012): 66-97. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.37.