en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 6

Wspomaganie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych za pomocą gier

Anna Pikos
Kozminski University

2012 20 (6) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.36

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest analiza potencjału edukacyjnego symulacyjnej gry decyzyjnej
w zakresie wdrożenia zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym.

Metodologia: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła
na jednostki sektora finansów publicznych, w ramach kontroli zarządczej, obowiązek
wdrożenia zarządzania ryzykiem. W ramach badań zostały przeprowadzone
wywiady z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem w danej jednostce.
Wyniki badań: Wstępne wyniki badań pokazały, że jednostki sektora finansów
publicznych mają problem z wdrożeniem zarządzania ryzykiem. Po przeanalizowaniu
różnych metodyk zaproponowano metodę nauczania opartą na doświadczeniu
w postaci symulacyjnej gry decyzyjnej.

Oryginalność: Wykorzystanie symulacyjnej gry decyzyjnej w nauczaniu zarządzania
ryzykiem jest pionierksie. Może okazać się pomocne nie tylko w zrozumieniu,
czym jest proces zarządzania ryzykiem, ale również w jego wdrożeniu.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pikos, Anna (2012). Pikos, A. . (2012). Wspomaganie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych za pomocą gier. Central European Management Journal, 20(6), 56-65. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.36 (Original work published 2012)

MLA style

Pikos, Anna. Pikos, A. . „Wspomaganie Wdrożenia Procesu Zarządzania Ryzykiem W Jednostkach Sektora Finansów Publicznych Za Pomocą Gier”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 6, 2012, ss. 56-65.

Chicago style

Pikos, Anna. Pikos, Anna . „Wspomaganie Wdrożenia Procesu Zarządzania Ryzykiem W Jednostkach Sektora Finansów Publicznych Za Pomocą Gier”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 6 (2012): 56-65. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.36.