en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 6

Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989–2011 i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych

Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

2012 20 (6) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.35

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w relacjach pomiędzy
partnerami biznesowymi w kanałach dystrybucji FMCG w Polsce po 1989 r. i zidentyfikowanie konsekwencji dla konkurencyjności poszczególnych grup przedsiębiorstw
handlowych. Zakresem analizy objęto relacje pomiędzy: sieciami wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych i producentami FMCG oraz przedsiębiorstwami hurtowymi, w tym cash and carry a dostawcami i odbiorcami towarów.

Metodologia: Artykuł przygotowano na podstawie literatury dotyczącej współpracy
przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji oraz wyników badań longitudialnych zrealizowanych
przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w latach 90. XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku oraz w połowie 2011 r. wśród niezależnych przedsiębiorstw handlowych i firm funkcjonujących w sieci oraz wśród producentów FMCG. W poszczególnych okresach zastosowano tę samą metodę badawczą – wywiad bezpośredni, zrealizowany wśród przedstawicieli badanych firm, na podstawie kwestionariusza, który w kolejnych okresach badawczych był rozszerzany o nowe aspekty współpracy przedsiębiorstw, tj. kreowanie marek własnych, szkolenia i doradztwo dla partnerów biznesowych, integrację. Zmiany, jakie zachodzą w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami, zilustrowano przykładami z praktyki
gospodarczej.


Wnioski/oryginalność: Opisane w artykule procesy i zjawiska, jakie pojawiły się
w relacjach podmiotów w kanałach dystrybucji, pogłębiają wiedzę w zakresie współpracy
partnerów biznesowych w różnych kanałach dystrybucji FMCG. Dotyczy to:
pozycji przedsiębiorstwa handlowego w kontaktach z partnerami biznesowymi,
oczekiwanych i uzyskiwanych korzyści współpracy, uciążliwości i nieprawidłowości
pojawiających się w kontaktach dostawca towarów–przedsiębiorstwo handlowe,
nowych obszarów współpracy.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kłosiewicz-Górecka, Urszula (2012). Kłosiewicz-Górecka, U. . (2012). Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989–2011 i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych. Central European Management Journal, 20(6), 38-55. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.35 (Original work published 2012)

MLA style

Kłosiewicz-Górecka, Urszula. Kłosiewicz-Górecka, U. . „Zmiany W Relacjach Pomiędzy Uczestnikami Kanałów Dystrybucji Fmcg W Polsce W Latach 1989–2011 I Ich Wpływ Na Konkurencyjność Firm Handlowych”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 6, 2012, ss. 38-55.

Chicago style

Kłosiewicz-Górecka, Urszula. Kłosiewicz-Górecka, Urszula . „Zmiany W Relacjach Pomiędzy Uczestnikami Kanałów Dystrybucji Fmcg W Polsce W Latach 1989–2011 I Ich Wpływ Na Konkurencyjność Firm Handlowych”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 6 (2012): 38-55. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.35.