en pl
en pl

Central European Management Journal

Zobacz wydanie
Rok 2012 
Tom 20 
Numer 6

Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Mariola Ciszewska-Mlinaric
Kozminski University

Aleksandra Wąsowska
University of Warsaw

2012 20 (6) Central European Management Journal

DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.33

Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest ukazanie wielowymiarowości pojęcia dystansu oraz podsumowanie
aktualnego stanu badań na temat znaczenia dystansu w procesie umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw.

Metodologia: Przegląd literatury, przeprowadzony na podstawie baz artykułów
naukowych (EBSCO, Elsevier, JSTOR, ProQuest), objął artykuły z dziedziny internacjonalizacji,
które w tytule lub abstrakcie miały słowo „dystans” i jednocześnie prezentowały
wyniki badań dotyczących zależności między dystanesem a kluczowymi
zagadnieniami internacjonalizacji przedsiębiorstw. Prezentacja wyników została
zorganizowana wokół pięciu głównych wymiarów dystansu: geograficznego, ekonomicznego, instytucjonalnego, kulturowego oraz psychicznego. Ten ostatni stanowi
wypadkową czterech pozostałych i odnosi się do percepcji różnic między krajami.

Wnioski: Rozwój nowych form transportu i technologii komunikacji oraz postępująca
integracja gospodarcza sprawiają, że zdaniem wielu autorów i praktyków
dystans przestaje być istotną kategorią w opisie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
To przekonanie jest jednak podważane przez wyniki badań empirycznych.

Implikacje badawcze: Wielowymiarowość pojęcia dystansu oraz wysoka niejednoznaczność
wyników prac empirycznych poświęconych wymiarowi kulturowemu
tworzą nowe wyzwania badawcze. W artykule sformułowano rekomendacje dla
badaczy zainteresowanych problematyką dystansu w biznesie międzynarodowym.

Oryginalność: Autorki przedstawiają obszerny przegląd badań, ukazując wpływ
poszczególnych wymiarów dystansu na kluczowe zagadnienia internacjonalizacji
przedsiębiorstw, tj. motywy, wybór rynku i sposobu umiędzynarodowienia oraz
poziom lokalnej adaptacji i globalnej integracji. W przeglądzie dokonano wyraźnego
rozróżnienia pomiędzy dystansem psychicznym i dystansem mierzonym na poziomie
różnic między krajami.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Ciszewska-Mlinaric, Mariola & Wąsowska, Aleksandra (2012). Ciszewska-Mlinaric, M. , & Wąsowska, A.. (2012). Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Central European Management Journal, 20(6), 3-22. https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.33 (Original work published 2012)

MLA style

Ciszewska-Mlinaric, Mariola and Wąsowska, Aleksandra. Ciszewska-Mlinaric, M. , i A. Wąsowska. „Znaczenie Dystansu W Procesie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw”. 2012. Central European Management Journal, t. 20, nr 6, 2012, ss. 3-22.

Chicago style

Ciszewska-Mlinaric, Mariola and Wąsowska, Aleksandra. Ciszewska-Mlinaric, Mariola , i Aleksandra Wąsowska. „Znaczenie Dystansu W Procesie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw”. Central European Management Journal, Central European Management Journal, 20, nr 6 (2012): 3-22. doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.33.