en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Numer 28

Dlaczego kotwica kotwiczy? Przegląd mechanizmów i zasad działania heurystyki zakotwiczenia

Paweł Tomczak
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

2017 (28) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.96

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przegląd wiedzy dotyczącej heurystyki zakotwiczenia. Mimo silnego ugruntowania empirycznego wytłumaczenia efektu zakotwiczenia nie można sprowadzić do działania jednego mechanizmu psychologicznego. W pierwszej części artykułu zostaną omówione klasyczne mechanizmy kotwiczenia – mechanizm niewystarczającego dopasowania i model selektywnej dostępności. Przeanalizowane będą również alternatywne podejścia teoretyczne do wytłumaczenia tego efektu. W drugiej – procedury eksperymentalne wykorzystywane do badania efektu kotwiczenia. Według literatury kluczowe aspekty determinujące skuteczność kotwiczenia to m.in. ilość zasobów uwagowych poświęconych wartości kotwiczącej i spójność kotwicy z celem szacowania. Jednakże zestawienie zasad kotwiczenia z rezultatami eksperymentów wykorzystujących różne procedury wyraźnie pokazuje, że zasady te nie mają charakteru uniwersalnego. Wskazane problemy natury teoretycznej stanowią propozycję kierunku dalszych badań nastawionych na ujęcie efektu zakotwiczenia w ramach jednego mechanizmu psychologicznego.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Tomczak, Paweł (2017). Tomczak, P. . (2017). Dlaczego kotwica kotwiczy? Przegląd mechanizmów i zasad działania heurystyki zakotwiczenia. Decyzje, (28), 93-110. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.96 (Original work published 2017)

MLA style

Tomczak, Paweł. Tomczak, P. . „Dlaczego Kotwica Kotwiczy? Przegląd Mechanizmów I Zasad Działania Heurystyki Zakotwiczenia”. 2017. Decyzje, nr 28, 2017, ss. 93-110.

Chicago style

Tomczak, Paweł. Tomczak, Paweł . „Dlaczego Kotwica Kotwiczy? Przegląd Mechanizmów I Zasad Działania Heurystyki Zakotwiczenia”. Decyzje, Decyzje, nr 28 (2017): 93-110. doi:10.7206/DEC.1733-0092.96.