en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Numer 28

Ocena ważności informacji przy diagnozie trendów giełdowych przez inwestorów indywidualnych

Agnieszka Lewandowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Joanna Sokołowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Andrzej Sopoćko
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

2017 (28) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.94

Abstrakt

Celem badania było: (1) ustalenie, które wskaźniki rynkowe i makroekonomiczne są wykorzystywane przez indywidualnych inwestorów do oceny trendów na rynku papierów wartościowych oraz (2) sprawdzenie efektywności technik pomiaru ważności informacji wykorzystywanych do podjęcia decyzji nt. trendu. W pierwszej części badania 176 inwestorów spośród 16 wskaźników wybierało 7, ich zdaniem najważniejszych. Następnie respondenci rangowali wybrane wskaźniki oraz dzielili między nie 100 punktów (bezpośrednie pomiary ważności). W oparciu o podane przez inwestorów rangi wyliczano wagi aproksymacyjne z zastosowaniem dwóch metod: sumy i porządku rang. W drugiej części badania zadaniem respondentów było określenie, jaki jest trend na rynku papierów wartościowych, w oparciu o samodzielnie wybrane informacje z puli 16 dostępnych wskaźników (pośredni pomiar – tablica informacyjna).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Lewandowska, Agnieszka & Sokołowska, Joanna & Sopoćko, Andrzej (2017). Lewandowska, A. , Sokołowska, J. , & Sopoćko, A. . (2017). Ocena ważności informacji przy diagnozie trendów giełdowych przez inwestorów indywidualnych. Decyzje, (28), 39-58. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.94 (Original work published 2017)

MLA style

Lewandowska, Agnieszka and Sokołowska, Joanna and Sopoćko, Andrzej. Lewandowska, A. , et al. „Ocena Ważności Informacji Przy Diagnozie Trendów Giełdowych Przez Inwestorów Indywidualnych”. 2017. Decyzje, nr 28, 2017, ss. 39-58.

Chicago style

Lewandowska, Agnieszka and Sokołowska, Joanna and Sopoćko, Andrzej. Lewandowska, Agnieszka , Joanna Sokołowska, i Andrzej Sopoćko. „Ocena Ważności Informacji Przy Diagnozie Trendów Giełdowych Przez Inwestorów Indywidualnych”. Decyzje, Decyzje, nr 28 (2017): 39-58. doi:10.7206/DEC.1733-0092.94.