en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-28 
Numer 13

Ocena ryzyka udziału w wyborach do Sejmu dla partii politycznych

Joanna Sokołowska
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

2014-03-28 (13) Decyzje

Abstrakt

Celem badania było wykazanie, że ocena ryzyka zależy nie tylko od takich aspektów sytuacji ryzykownej, jak prawdopodobieństwa i wielkości wypłat pozytywnych i negatywnych, ale także od punktów odniesienia, np. status quo czy cel. Punkty odniesienia decydują o tym, na których aspektach sytuacji skupia się uwaga oceniającego. Temat analizowano w kontekście zapowiadanych wyborów do Sejmu. W Eksperymencie 1, 67 studentów psychologii i młodych informatyków oceniało ryzyko związane z wyborami dla 6 partii politycznych reprezentowanych w Sejmie. Ponieważ partie miały różne status quo i inne cele polityczne, to oczekiwano różnego wpływu aspektów pozytywnych (np. uzyskanie bezwzględnej większości sejmowej) i negatywnych (np. prawdopodobieństwo utraty mandatów) na ocenę ryzyka dla różnych partii. Eksperyment 2 to powtórzenie Eksperymentu 1 w innym czasie z udziałem młodych działaczy partii politycznych (PO i PiS). W eksperymentach nie stwierdzono związku między zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby manadatów a oceną ryzyka. Zaobserwowano wyraźny związek między oceną ryzyka a prawdopodobieństwem utraty reprezentacji sejmowej (Eksp. 2). Związek ten nie występował jednak w przypadku ocen ryzyka dla partii, dla których respondenci nisko ocenili prawdopodobieństwo utraty reprezentacji (Eksp. 1). W przypadku tych partii oceny ryzyka były związane z szansami na realizację celów politycznych (np. uzyskanie absolutnej większości czy zwiększenie potencjału koalicyjnego).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Sokołowska, Joanna (2010). Sokołowska, J.. (2010). Ocena ryzyka udziału w wyborach do Sejmu dla partii politycznych. Decyzje, (13), 85 106. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/93 (Original work published 2014-03-28)

MLA style

Sokołowska, Joanna. Sokołowska, J.. „Ocena Ryzyka Udziału W Wyborach Do Sejmu Dla Partii Politycznych”. 2014-03-28. Decyzje, nr 13, 2010, s. 85 106.

Chicago style

Sokołowska, Joanna. Sokołowska, Joanna . „Ocena Ryzyka Udziału W Wyborach Do Sejmu Dla Partii Politycznych”. Decyzje, Decyzje, nr 13 (2010): 85 106. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/93.