en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-28 
Numer 13

Wielokryterialne wspomaganie decyzji w harmonogramowaniu projektów

Tomasz Błaszczyk
Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Maciej Nowak
Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

2014-03-28 (13) Decyzje

Abstrakt

W pracy przedstawiono problematykę harmonogramowania projektów w ujęciu wielokryterialnym. Uzasadniono potrzebę formułowania problemów związanych z planowaniem czasu w projekcie z uwzględnieniem wielu kryteriów. Wskazano także różne sposoby definiowania takich problemów decyzyjnych oraz zaproponowano metody ich rozwiązywania. Szczególną uwagę poświęcono programowaniu celowemu oraz podejściu interaktywnemu. Zaproponowane modele zostały zilustrowane przykładami liczbowymi.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Błaszczyk, Tomasz & Nowak, Maciej (2010). Błaszczyk, T. , & Nowak, M.. (2010). Wielokryterialne wspomaganie decyzji w harmonogramowaniu projektów. Decyzje, (13), 27 54. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/91 (Original work published 2014-03-28)

MLA style

Błaszczyk, Tomasz and Nowak, Maciej. Błaszczyk, T. , i M. Nowak. „Wielokryterialne Wspomaganie Decyzji W Harmonogramowaniu Projektów”. 2014-03-28. Decyzje, nr 13, 2010, s. 27 54.

Chicago style

Błaszczyk, Tomasz and Nowak, Maciej. Błaszczyk, Tomasz , i Maciej Nowak. „Wielokryterialne Wspomaganie Decyzji W Harmonogramowaniu Projektów”. Decyzje, Decyzje, nr 13 (2010): 27 54. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/91.