en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-28 
Numer 12

Czy rząd może rządzić wbrew prezydentowi, nie mając odpowiedniej większości?

Jacek Haman
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2014-03-28 (12) Decyzje

Abstrakt

Podstawowym sposobem realizacji rządowego programu politycznego jest uchwalanie rządowych projektów ustaw. W polskim systemie konstytucyjnym możliwa jest sytuacja, że „koalicja rządowa” (zwłaszcza niemająca poparcia prezydenta) nie będzie „koalicją wygrywającą” w „grze o uchwalenie ustawy”. Pomimo pewnych przeszkód, będące w takiej sytuacji rządy dość efektywnie realizowały swój program legislacyjny. Artykuł wskazuje na znaczenie w procedurze legislacyjnej czynników innych niż sama kwestia liczby posłów w koalicji rządowej lub poparcie prezydenta. Lepszy dostęp do zasobów, takich jak: informacja, czas, możliwość zgłaszania poprawek do projektu, możliwość kontrolowania przebiegu procedur sejmowych sprawiają, że pozycja koalicji rządowej w procesie legislacyjnym jest znacznie silniejsza, niż wynikałoby to jedynie z liczby wspierających ją posłów.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Haman, Jacek (2009). Haman, J. . (2009). Czy rząd może rządzić wbrew prezydentowi, nie mając odpowiedniej większości?. Decyzje, (12), 5 24. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/102 (Original work published 2014-03-28)

MLA style

Haman, Jacek. Haman, J. . „Czy Rząd Może Rządzić Wbrew Prezydentowi, Nie Mając Odpowiedniej Większości?”. 2014-03-28. Decyzje, nr 12, 2009, s. 5 24.

Chicago style

Haman, Jacek. Haman, Jacek . „Czy Rząd Może Rządzić Wbrew Prezydentowi, Nie Mając Odpowiedniej Większości?”. Decyzje, Decyzje, nr 12 (2009): 5 24. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/102.