en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-03-28 
Numer 11

Eksperymentalne studium porównawcze kooperacyjnej wersji duopolu i monopolu bilateralnego

Sławomir Kalinowski
Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2014-03-28 (11) Decyzje

Abstrakt

Celem artykułu było porównanie zachowań negocjacyjnych podmiotów w warunkach dwóch struktur rynkowych duopolu i monopolu bilateralnego. Istota testowanych konfliktów interesów oparta była na schemacie kooperacyjnych gier iterowanych. Przeprowadzone eksperymenty testowały dwie hipotezy. Po pierwsze, w warunkach gry kooperacyjnej podmioty będą negocjować rozwiązanie spełniające kryterium optymalności Pareto. Po drugie, podział zysków będzie zgodny z kooperacyjnym rozwiązaniem egalitarnym. Oprócz rozwiązania egalitarnego alternatywnymi rozwiązaniami kooperacyjnymi były wskazanie schematu arbitrażowego Nasha i propozycja Kalaia i Smorodinsky'ego. Wyniki eksperymentów były zgodne z przyjętymi hipotezami. Dodatkowo pozwoliły na dokonanie porównań obydwu struktur rynkowych w kontekście przeprowadzonych testów. Pomimo różnic dzielących sytuację negocjacyjną podmiotów w duopolu i monopolu bilateralnym, wyniki eksperymentów przyniosły kilka obserwacji wskazujących na podobieństwa zachowań negocjacyjnych. Po pierwsze, w obydwu przypadkach osiągnięto rozwiązania istotnie bliskie zbioru Pareto optymalnego. Drugim podobieństwem wyników obydwu eksperymentów była istotna statystycznie tendencja do egalitaryzacji rozwiązań. Kolejnym podobieństwem obydwu eksperymentów było to, że różnica zysków w otwarciach graczy była istotnie różna od zera w obydwu eksperymentach, a różnice zysków z otwarć graczy były istotnie skorelowane w parach, zarówno w duopolu, jak i w monopolu bilateralnym.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kalinowski, Sławomir (2009). Kalinowski, S. . (2009). Eksperymentalne studium porównawcze kooperacyjnej wersji duopolu i monopolu bilateralnego. Decyzje, (11), 71 88. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/116 (Original work published 2014-03-28)

MLA style

Kalinowski, Sławomir. Kalinowski, S. . „Eksperymentalne Studium Porównawcze Kooperacyjnej Wersji Duopolu I Monopolu Bilateralnego”. 2014-03-28. Decyzje, nr 11, 2009, s. 71 88.

Chicago style

Kalinowski, Sławomir. Kalinowski, Sławomir . „Eksperymentalne Studium Porównawcze Kooperacyjnej Wersji Duopolu I Monopolu Bilateralnego”. Decyzje, Decyzje, nr 11 (2009): 71 88. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/116.