en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-04 
Numer 8

Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w Parlamencie Europejskim

Jacek Haman
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2014-04-04 (8) Decyzje

Abstrakt

Przy każdym poszerzeniu Wspólnot Europejskich (EWG i jej poprzedników, a później Unii Europejskiej) pojawiała się potrzeba nowego podziału mandatów w Parlamencie Europejskim między kraje członkowskie. Za każdym razem nowy podział dokonywany był w drodze negocjacji i politycznego uzgodnienia, ale już od lat 70. pojawiały się wezwania, by kwestię tę trwale uregulować poprzez odwołanie do obiektywnej, matematycznej formuły, której najważniejszym elementem byłaby precyzyjna definicja pojęcia „degresywnej proporcjonalności”, na której miałyby się opierać podziały mandatów. Aktualnie obowiązujący podział wypracowany w Nicei w 2000 roku nie spełnia wymogów zapisanych w uzgodnionym traktacie reformującym Unię Europejską, stąd też w 2007 roku Parlament Europejski podjął prace nad wprowadzeniem nowego podziału mandatów. Mimo początkowych nadziei związanych z włączeniem pod dyskusję tzw. metody parabolicznej, ostatecznie PE po raz kolejny przyjął podział nieodwołujący się do obiektywnej formuły.
W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że kwestii politycznej, jaką jest podział mandatów, nie da się rozwiązać jedynie w oparciu o formułę matematyczną. W artykule przedstawiona jest, obok „metody parabolicznej”, oryginalna metoda ua, która, w przekonaniu autora, łączy w sobie obiektywizm i bezstronność matematyki z pozostawieniem do decyzji politycznej tych charakterystyk podziału, które powinny być uzgodnione w drodze negocjacji.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Haman, Jacek (2007). Haman, J. . (2007). Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w Parlamencie Europejskim. Decyzje, (8), 53 78. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/144 (Original work published 2014-04-04)

MLA style

Haman, Jacek. Haman, J. . „Degresywnie Proporcjonalny Podział Mandatów W Parlamencie Europejskim”. 2014-04-04. Decyzje, nr 8, 2007, s. 53 78.

Chicago style

Haman, Jacek. Haman, Jacek . „Degresywnie Proporcjonalny Podział Mandatów W Parlamencie Europejskim”. Decyzje, Decyzje, nr 8 (2007): 53 78. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/144.