en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-08 
Numer 7

Respektowanie praw indywidualnych a optymalność. Analizy paradoksu liberalizmu

Marta Kuc
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2014-04-08 (7) Decyzje

Abstrakt

W 1970 r. A.K. Sen sformułował tzw. paradoks liberalizmu, w którym wykazał, że nie zawsze jest możliwe zagwarantowanie optymalnego rozwiązania i równocześnie zapewnienie jednostkom respektowania ich praw. Twierdzenie Sena wywołało duże zainteresowanie – sformułowano liczne (klasyczne już) warunki, których spełnianie miało gwarantować brak wspomnianego konfliktu. Punktem wyjścia zaprezentowanych tu analiz było przypuszczenie, że konflikt między liberalizmem a optymalnością może wystąpić tylko w społeczeństwach złożonych z osób o nieliberalnych preferencjach. Stopień liberalności preferencji został określony, jako pozycja w przestrzeni wyznaczonej przez dwa wymiary: zainteresowanie sprawami własnymi oraz respektowanie praw innych osób. W takiej przestrzeni zostały umieszczone i porównane klasyczne warunki. Przede wszystkim jednak, na podstawie analiz pełnych zbiorów wygenerowanych dla dwóch wybranych sytuacji (2 osób i 4 alternatyw oraz 2 osób i 6 alternatyw), określone zostało, jaki stopień liberalności preferencji gwarantuje brak konfliktu liberalizmu z optymalnością.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kuc, Marta (2007). Kuc, M. . (2007). Respektowanie praw indywidualnych a optymalność. Analizy paradoksu liberalizmu. Decyzje, (7), 29 62. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/154 (Original work published 2014-04-08)

MLA style

Kuc, Marta. Kuc, M. . „Respektowanie Praw Indywidualnych A Optymalność. Analizy Paradoksu Liberalizmu”. 2014-04-08. Decyzje, nr 7, 2007, s. 29 62.

Chicago style

Kuc, Marta. Kuc, Marta . „Respektowanie Praw Indywidualnych A Optymalność. Analizy Paradoksu Liberalizmu”. Decyzje, Decyzje, nr 7 (2007): 29 62. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/154.