en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-10 
Numer 5

Parametryczne metody racjonowania

Marek Kaminski
Department of Political Science i Institute for Mathematical Behavioral Science, University of California

2014-04-10 (5) Decyzje

Abstrakt

Artykuł analizuje problem racjonowania, czyli podziału pojedynczego, jednorodnego i doskonale podzielnego dobra pomiędzy agentów o różnych cechach, zwanych typami. Jeśli typ agenta jest dodatnią liczbą rzeczywistą (interpretowaną np. jako „roszczenie” agenta), twierdzenie Younga mówi, że przy założeniu ciągłości, metoda racjonowania jest spójna i symetryczna wtedy i tylko wtedy, gdy posiada reprezentację w postaci ciągłej funkcji parametrycznej. Twierdzenie to zostało uogólnione w niniejszym artykule na wszystkie ośrodkowe przestrzenie typów. Kolejne wyniki charakteryzują wszystkie, nie tylko ciągłe, metody parametryczne oraz podają proste kryterium rozstrzygające, kiedy metoda binarna (zdefiniowana jedynie dla dwóch agentów) może być rozszerzona do spójnej metody zdefiniowanej dla dowolnej liczby agentów. Omówione jest też zastosowanie do wielowymiarowego problemu bankructwa, ilustrujące korzyści z uogólnienia twierdzenia Younga.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kaminski, Marek (2006). Kaminski, M. . (2006). Parametryczne metody racjonowania. Decyzje, (5), 5 28. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/174 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Kaminski, Marek. Kaminski, M. . „Parametryczne Metody Racjonowania”. 2014-04-10. Decyzje, nr 5, 2006, s. 5 28.

Chicago style

Kaminski, Marek. Kaminski, Marek . „Parametryczne Metody Racjonowania”. Decyzje, Decyzje, nr 5 (2006): 5 28. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/174.