en pl
en pl

Decyzje

Aktualny numer
Rok2021
Numer35
ISSN: 
1733-0092
eISSN: 
2391-761X

O czasopiśmie

Czasopismo DECYZJE było wydawane przez Akademię Leona Koźminskiego do 2021 roku.

Ostatni wydany numer to 35/2021. 

Intencję wydawania pisma DECYZJE określa w skrócie jego podtytuł Pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. Wskazuje on dwa typy decyzji, które będą stanowić główny, choć nie wyłączny, przedmiot zainteresowania: decyzje ekonomiczne (podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów, decydentów w sektorze publicznym, konsumentów itd.) oraz decyzje społeczne (podejmowane przez wyborców, zgromadzenia przedstawicielskie przyjmujące bądź odrzucające wnioski czy ustawy, organy kolegialne itp.). W każdym przypadku, nawet wtedy, gdy analizowane będą decyzje podejmowane w konkretnych sprawach, zakładamy, że zostanie przedstawione ich teoretyczne uzasadnienie oraz zastosowana będzie odpowiednia metodologia.

Redakcja, złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ma nadzieję, że wydawanie pisma DECYZJE przyczyni się do integracji środowiska zajmującego się różnymi aspektami teorii decyzji i analizy procesów podejmowania decyzji. Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką o nadsyłanie maszynopisów oraz sugestii, wniosków i propozycji bezpośrednio na adres: decyzje@kozminski.edu.pl (patrz też w dziale Informacje dla Autorów). 

Opublikowanie recenzowanego artykułu w piśmie Decyzje równoznaczne jest z przyznaniem 40 punktów za publikację naukową zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie artykuły publikowane są bez opłat pobieranych od autorów.  Artykuły publikowane są na licencji Creative Commons BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Pismo DECYZJE wydawane jest przez Akademię Leona Koźmińskiego. Niniejsza strona stosuje politykę prywatności Akademii Leona Koźmińskiego (dowiedz się więcej).

Redakcja

Redaktor Naczelny

  Redaktor statystyczny

   Redaktorzy tematyczni

    Redaktor językowy

     Sekretarz redakcji

      Dla autorów

      Wytyczne dla autorów

       

      PRZESYŁANIE TESKTÓW:

      Prosimy o przesyłanie propozycji artykułów bezpośrednio na adres: decyzje@kozminski.edu.pl

       

      Informacje dla Autorów: Zasady opracowania i publikacji materiałów w "Decyzjach":

      1. „Decyzje” publikują artykuły poświęcone problemom podejmowania decyzji, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych. Teksty złożone w redakcji „Decyzji” nie mogą być w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem ich publikacji w redakcjach innych czasopism wydawanych w języku polskim i nie mogą być opublikowane gdzie indziej wcześniej niż w „Decyzjach”. Prosimy o przysyłanie artykułów wyłącznie w postaci elektronicznej. Preferowany edytor: Microsoft Office Word. Tabele umieszczamy w tekście, natomiast rysunki na końcu artykułu. 
      2. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie zawierające 100-200 słów oraz pojęcia podstawowe – obie rzeczy zarówno w języku polskim jak i angielskim; ponadto afiliacje i adres autora (faks, e-mail).
      3. Tytuły i podtytuły powinny być napisane małymi literami. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele i wykresy, zamieszczone na osobnych kartkach, powinny być napisane wyraźnie, tak aby można było wykorzystać je przy opracowywaniu edytorskim maszynopisu.
      4. Prosimy, jeżeli jest to możliwe, o umieszczanie złożonych problemów technicznych (dowody twierdzeń itp.) w dodatkach na końcu artykułu
      5. W piśmie "Decyzje" obowiązuje styl edytorski według standardu APA VI (szczegółowe informacje do pobrania tutaj).
      6. Przypisy powinny być nieliczne, krótkie i umieszczone na końcu przed bibliografią.
      7. Teksty opiniowane będą przez dwóch anonimowych recenzentów, nie informowanych o personaliach autorów (czytaj więcej).
      8. Autorzy zachowują pełnię praw autorskich.

      Autorzy publikują prace na licencji Creative Commons BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, nie ponosząc kosztów publikacji.